Phạm Thị Hiền, Bắc Giang, THPT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Bắc Giang (1867)

01/06/2012 14:30
(GDVN) - Phạm Thị Hiền sinh ngày 04/06/1994 đến từ Bắc Giang, học sinh trường THPT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Bắc Giang >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi