Phạm Thị Hồng Nhung, Quảng Ninh, Viện Đại học Mở Hà Nội (1998)

08/06/2012 15:20

(GDVN) - Phạm Thị Hồng Nhung đến từ Quảng Ninh hiện đang là sinh viên trường Viện Đại học Mở Hà Nội >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi