Phạm Thị Ngọc Ly, Thái Bình, ĐH Hà Nội (1379)

12/05/2012 16:40
(GDVN) - Phạm Thị Ngọc Ly đến từ Thái Bình, sinh viên trường ĐH Hà Nội >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi