Phạm Thị Nhật Hoa, Kon Tum, Đại học Khoa học Huế (1877)

02/06/2012 13:00
(GDVN) - Phạm Thị Nhật Hoa đến từ Kon Tum và hiện đang là sinh viên của Trường Đại học Khoa học Huế >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi