Phạm Thị Như Thảo, Đà Nẵng, THPT Nguyễn Hiền (839)

26/04/2012 21:50
(GDVN) - Phạm Thị Như Thảo đến từ Đà Nẵng và hiện đang là học sinh Trường THPT Nguyễn Hiền >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi