Phạm Thị Phương, Hải Phòng, CĐ Cộng Đồng Hải Phòng (1772)

27/05/2012 19:00
(GDVN) - Phạm Thị Phương sinh ngày 20/9/1990 đến từ Hải Phòng, sinh viên năm cuối trường CĐ Cộng Đồng Hải Phòng >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi

Phương là cô gái tính tình vui vẻ, thoải mái hòa đồng. Sở thích: du lịch và kết bạn. Rất vui được kết bạn và làm quen với các bạn trên cả nước