Phạm Thị Thanh Thảo, TP. Hồ Chí Minh, Trung Tâm GDTX Quận 6 (1356)

12/05/2012 09:00
(GDVN) - Phạm Thị Thanh Thảo đến từ TP. Hồ Chí Minh hiện đang học tại Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quận  6.>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi