Phạm Thị Thu Cúc, Thái Bình, ĐH KT- KT Công Nghiệp (976)

30/04/2012 16:53
(GDVN) - Thí sinh Phạm Thị Thu Cúc đến từ Thái Bình hiện tại là sinh viên trường ĐH KT- KT Công Nghiệp >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi