Phạm Thị Ý Nhi, TP.HCM, Đại học Luật (2028)

09/06/2012 14:30
(GDVN) - Phạm Thị Ý Nhi đến từ TP.HCM và hiện đang là sinh viên của Trường Đại học Luật >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi