Phạm Thiên Phúc, Hải Dương, Đại học Sao đỏ Hải Dương (1236)

08/05/2012 17:30
(GDVN) - Phạm Thiên Phúc đến từ Hải Dương và hiện đang là sinh viên của Trường Đại học Sao đỏ Hải Dương >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi