Phòng Mỹ Anh, Sai Gon Tourist Hopitality colleges (909)

28/04/2012 11:00
(GDVN) - Phòng Mỹ Anh đến từ TP Hồ Chí Minh hiện là sinh viên Trường Sai Gon Tourist Hopitality colleges >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
câu nói Anh yêu thích: có 3 cách để bạn tự làm giàu cho mình, đó là : "mỉm cười, cho đi và tha thứ" Anh tin vào điều đó