Quách Thu Hà, Thái Nguyên, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (2086)

11/06/2012 17:20
(GDVN) - Quách Thu Hà, đến từ tỉnh Thái Nguyên, hiện đang là sinh viên năm thứ 3 tường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi