Tạ Thị Khánh Hậu, Nha Trang, Đại học Nha Trang (2001)

08/06/2012 16:20
(GDVN) - Tạ Thị Khánh Hậu đến từ Nha Trang và hiện đang là sinh viên của Trường Đại học Nha Trang >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi