Thạch Thị Sô Phi, Trà Vinh, THPT Trà Vinh (2026)

09/06/2012 13:30
(GDVN) - Thạch Thị Sô Phi đến từ Trà Vinh và hiện đang là học sinh của Trường THPT Trà Vinh >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi