Trần Minh Lệ Huyền, Hà Tĩnh, Viện Đại Học Mở Hà Nội (889)

27/04/2012 18:50
(GDVN) - Trần Minh Lệ Huyền đến từ Hà Tĩnh và hiện đang học tại Viện Đại Học Mở Hà Nội.>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi