Trần Mỹ Linh, Hà Nội, THPT Phan Huy Chú (335)

(GDVN) - Trần Mỹ Linh hiện đang là học sinh trường THPT Phan Huy Chú. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi


Trần Thị Mỹ Linh là người vui tính , dễ gần và hòa đồng, nói hơi nhiều 
Đang tải tin...