Trần Nguyễn Minh Hương, TP.HCM, Nhạc viện Hồ Chí Minh (1251)

09/05/2012 12:00
(GDVN) - Trần Nguyễn Minh Hương đến từ TP.HCM và hiện đang là sinh viên của Trường Nhạc viện Hồ Chí Minh >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi