Trần Thị Hà, Hà Nam, CĐ Tài Chính Quản Trị Kinh Doanh (826)

26/04/2012 11:50
(GDVN) - Trần Thị Hà, đến từ Hà Nam hiện đang học tại CĐ Tài Chính Quản Trị Kinh Doanh. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi