Trần Thị Hoài Vân, Huế, Đại học Kinh tế Huế (1307)

10/05/2012 17:20
(GDVN) - Trần Thị Hoài Vân đến từ Huế và hiện đang là sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Huế >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi