Trần Thị Ngọc Bích, Khánh Hoà, THPT Trần Cao Vân ( 297 )

12/04/2012 15:20
(GDVN) - Trần Thị Ngọc Bích 17 tuổi hiện đang là học sinh Trường THPT Trần Cao Vân, Khánh Hòa. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Ngọc Bích thích nói tiếng anh và đi chơi khắp nơi trên thế giới.
2