Trần Thị Ngọc Hà, Hà Tĩnh, CĐ Phát thanh Truyền hình I (1712)

25/05/2012 11:00
(GDVN) - Trần Thị Ngọc Hà đến từ Hà Tĩnh và hiện đang là sinh viên của Trường CĐ Phát thanh Truyền hình I  >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi