Trần Thị Ngọc, Hải Phòng, Đại học Hải Phòng (2019)

09/06/2012 10:00
(GDVN) - Trần Thị Ngọc đến từ Hải Phòng, sinh viên trường Đại học Hải Phòng >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Ngọc là cô gái được sinh ra trong mùa thu hơi bướng và hay khóc nhè bất chấp mọi thứ để làm việc mình thích nếu có đủ khả năng