Trần Thị Ngọc Hải, TP. Hồ Chí Minh, ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm (1365)

12/05/2012 12:00
(GDVN) - Trần Thị Ngọc Hải đến từ TP. Hồ Chí Minh hiện đang học tại ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi