Trần Thị Ngọc Hoa, Hà Nội, Học viện Quản lý Giáo dục (1845)

31/05/2012 16:00
(GDVN) -Trần Thị Ngọc Hoa, đến từ Hà Nội, hiện đang lag sinh viên trường  Học viện Quản lý Giáo dục. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi