Trần Thị Ngọc Mai, Đồng Tháp, CĐ Cộng đồng Đồng Tháp (1893)

04/06/2012 11:00
(GDVN) - Trần Thị Ngọc Mai đến từ Đồng Tháp, hiện đang là sinh viên trường CĐ Cộng đồng Đồng Tháp.  >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi