Trần Thị Phương, Hòa Bình, Học viện Ngân hàng (751)

24/04/2012 21:00
(GDVN) - Thí sinh Trần Thị Phương, Hòa Bình, Học viện Ngân hàng. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Phượng thường bị bàn bè trêu chọc gọi là Huyền Diệu