Trần Thị Phương, Hòa Bình, Học viện Ngân hàng (751)

(GDVN) - Thí sinh Trần Thị Phương, Hòa Bình, Học viện Ngân hàng. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi

 

Phượng thường bị bàn bè trêu chọc gọi là Huyền Diệu

 

 

 

 

Đang tải tin...