Trần Thị Quỳnh Uyên, Đắk Lắk, THPT Cưmgar (466)

16/04/2012 14:45
(GDVN) -Trần Thị Quỳnh Uyên hiện đang là học sinh trường THPT Cưmgar.>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Quỳnh Uyên là một người rất vui tính , dể gần .