Trần Thị Thảo, Thái Nguyên, ĐH Sư Phạm Thái Nguyên (1309)

10/05/2012 18:00
(GDVN) - Trần Thị Thảo đến từ Thái Nguyên, sinh viên trường ĐH Sư Phạm Thái Nguyên >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi