Trần Thị Thu Hằng, Đại Học Kĩ thuật Công nghệ- Hutech (886)

27/04/2012 18:20
(GDVN) - Trần Thị Thu Hằng đến từ TP. Hồ Chí Minh hiện đang học tại Đại Học Kĩ thuật Công nghệ- Hutech.>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi