Trần Thị Thu Huyền, Thanh Hoá, THPT Hải Lộc 4 (1938)

06/06/2012 08:00

(GDVN)-Trần Thị Thu Huyền đến từ Thanh Hoá hiện đang là học sinh trường THPT Hải Lộc 4

Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi