Trần Thị Thu, Thái Bình, Học viện Báo chí Và Tuyên Truyền (2040)

10/06/2012 09:30
(GDVN) - Trần Thị Thu đến từ Thái Bình, sinh viên năm nhất trường Học viện Báo chí Và Tuyên Truyền >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi