Trần Thị Thuý, Thanh Hoá, CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội (1885)

03/06/2012 13:30
(GDVN) - Trần Thị Thuý đến từ Thanh Hoá, sinh viên năm cuối trường CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi