Trịnh Thị Hồng Chinh, Thanh Hóa, Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội (696)

23/04/2012 15:30
(GDVN) - Thí sinh Trịnh Thị Hồng Chinh, Thanh Hóa, Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi