Trương Mỹ Huệ, TP.HCM,THPT Nguyễn Thượng Hiền (503)

17/04/2012 20:00
(GDVN) -Trương Mỹ Huệ hiện đang là học sinh trường THPT Nguyễn Thượng Hiền>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Châm ngôn sống của bạn Trương Mỹ Huệ : Life is a Beautiful Gift, Always smile to make it wonderful