Trương Thị Hảo, Bắc Cạn, ĐH CN Thông Tin & TT Thái Nguyên (1833)

31/05/2012 10:00
(GDVN) - Trương Thị Hảo đến từ Bắc Cạn, sinh viên trường ĐH Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Hảo thích nghe nhạc, đi du lịch và chụp ảnh