Trương Thị Hoa, Thái Nguyên, Đại Học Khoa Học Thái Nguyên (1930)

05/06/2012 18:30
(GDVN) - Trương Thị Hoa đến từ Thái Nguyên và hiện đang là sinh viên trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Hoa thích được sống với cá tính của chính mình, là con người năng động và yêu những gì giản dị, bé nhỏ nhất