Trương Tiểu Yến, Ninh Bình, CĐ nghề cơ điện Việt-Xô (1822)

30/05/2012 15:00

(GDVN)-Trương Tiểu Yến đến từ Ninh Binh hiện đang là sinh viên trường CĐ nghề cơ điện Việt-Xô

>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi