Võ Thanh Ngọc, Huế, CĐ Sư phạm Thừa Thiên Huế (1941)

06/06/2012 09:30
(GDVN) - Võ Thanh Ngọc đến từ Huế, sinh viên trường CĐ Sư phạm Thừa Thiên Huế >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi