Vũ Thị Hương Trà, Thái Nguyên, Đại học Khoa học - Đại học Huế (1647)

23/05/2012 10:30
(GDVN) - Vũ Thị Hương Trà đến từ Thái Nguyên và hiện đang là sinh viên của Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi