Vũ Thị Nhài, Hải Dương, CĐ Cộng Đồng (644)

22/04/2012 13:50

(GDVN) - Thí sinh Vũ Thị Nhài đến từ Hải Dương, hiện đang là sinh viên Cao Đẳng Cộng Đồng. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi