Vũ Thị Tuyết, Bắc Giang, THPT Lạng Giang số 1 (1359)

12/05/2012 10:00
(GDVN) - Vũ Thị Tuyết đến từ Bắc Giang hiện đang học tại THPT Lạng Giang số 1. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi