Cán bộ nào của Hà Nội đã làm giả hồ sơ, đổ tội cho "người đánh máy"?

01/12/2015 14:16
Duy Phong
(GDVN) - Chủ đất không hề biết có việc thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng... nhưng vẫn có chữ ký xác nhận khi quận Đống Đa thu hồi đất…

Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh, ngày 04/9/2008, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 573/QĐ-UBND về việc thu hồi 12.347m2 đất tại phường Nam Đồng và Trung Tự (quận Đống Đa) để giao cho UBND quận Đống Đa thực hiện dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chèm đến Sông Lừ”.

Đến ngày 01/12/2011, ông Trần Việt Trung, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa (TP. Hà Nội) ký Quyết định số 6189/QĐ-UBND về việc thu hồi 19,7m2 đất của gia đình ông Đỗ Đức Sơn, tại địa chỉ số 71, ngách 195, ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội (nay là 163 phố Xã Đàn) để giao cho Ban quản lý Dự án quận Đống Đa thực hiện Dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến Sông Lừ”.

Cán bộ nào của Hà Nội đã làm giả hồ sơ, đổ tội cho "người đánh máy"? ảnh 1
Hồ sơ đo đạc thửa đất, phương án bồi thường, hỗ trợ luôn được sự xác nhận của nhiều cơ quan chức năng từ phường Nam Đồng đến quận Đống Đa.

Quyết định nêu rõ: Thu hồi 19,7m2 đất do hộ gia đình ông Đỗ Đức Sơn đang quản lý sử dụng tại địa chỉ số 71, ngách 195, ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa. Vị trí, diện tích, ranh giới thu hồi đất được xã định bởi các điểm (A, C) thuộc thửa đất số 6 do Công ty TNHH Nhà nước MTV Địa chính Hà Nội lập ngày 01/12/2010 có xác nhận của UBND phường Nam Đồng, Ban Quản lý dự án quận Đống Đa và chủ sử dụng đất.

Tuy nhiên, chủ hộ thửa đất không phải là gia đình ông Đỗ Đức Sơn mà thực tế thuộc quyền sử dụng và sở hữu của gia đình bà Lê Thị Thanh Hằng từ năm 2009.

Cán bộ nào của Hà Nội đã làm giả hồ sơ, đổ tội cho "người đánh máy"? ảnh 2
Việc đăng ký thế chấp và xóa thế chấp tại ngân hàng của gia đình bà Lê Thị Thanh Hằng đối với “sổ đỏ” khu đất trên đều được chính ông Nguyễn Thanh Tùng, lúc này là Phó phòng Tài nguyên Môi trường quận Đống Đa (nay là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra quận Đống Đa) ký xác nhận.

Ngày 04/8/2009, chính Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Trần Việt Trung ký cấp Giấy chứng nhận số nhà cho gia đình bà Lê Thị Thanh Hằng được mang số nhà mới là 163 phố Xã Đàn, kể từ ngày ký thay thế số nhà cũ là 71, ngách số 71, ngách 195, ngõ Xã Đàn 2

Tại văn bản số 3816/VPĐKĐĐ-ĐKBĐ ngày 15/4/2011 của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) xác nhận: Ngày 09/6/2009, ông Nguyễn Văn Bảo và vợ là bà Lê Thị Thanh Hằng nhận chuyển nhượng theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 591.2009/CNQSDĐ lập tại Văn phòng công chứng Lạc Việt, TP. Hà Nội ngày 08/6/ 2009. Ngày 22/2/2011, xóa thế chấp quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Thông báo giải chấp số 057/TD-2011 ngày 21/2/2011 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Việc đăng ký thế chấp và xóa thế chấp tại ngân hàng của gia đình bà Lê Thị Thanh Hằng đối với “sổ đỏ” khu đất trên đều được chính ông Nguyễn Thanh Tùng, lúc này là Phó phòng Tài nguyên Môi trường quận Đống Đa (nay là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra quận Đống Đa) ký xác nhận.

Vì vậy, không thể có chuyện chính quyền không biết chủ căn nhà đất thực sự là của gia đình bà Lê Thị Thanh Hằng.

Mặc dù không hề biết có việc chính quyền thực hiện dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chèm đến Sông Lừ”, không hề biết có việc thu hồi, bồi thường… đối với căn nhà đất của mình nhưng tại Quyết định số 6189/QĐ-UBND của UBND quận Đống Đa lại ghi rõ “có xác nhận của UBND phường Nam Đồng, Ban Quản lý dự án quận Đống Đa và chủ sử dụng đất”.

Vậy ai là người đã giả chữ ký “chủ sử dụng đất” trong “Hồ sơ kỹ thuật thửa đất” số 163 phố Xã Đàn? Cán bộ của Công ty TNHH Nhà nước MTV Địa chính Hà Nội hay cán bộ UBND phường Nam Đồng, Phòng Tài nguyên Môi trường, Ban Quản lý dự án quận Đống Đa đã giả chữ ký vào hồ sơ?

Trong một công văn trả lời báo chí về sự việc trên của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định (BT, HT&TĐC) quận Đống Đa giải thích rằng “do sơ suất trong lỗi đánh máy”. Như vậy, “người đánh máy” thêm một lần nữa "bị mang tiếng" khi chính quyền “vận dụng” để giải thích điều “khó nói” này.

Cán bộ nào của Hà Nội đã làm giả hồ sơ, đổ tội cho "người đánh máy"? ảnh 3
Cán bộ nào của Hà Nội đã làm giả hồ sơ, đổ tội cho "người đánh máy"? ảnh 4
Cán bộ nào thuộc Công ty TNHH Nhà nước MTV Địa chính Hà Nội, UBND phường Nam Đồng, Phòng Tài nguyên Môi trường, Ban Quản lý dự án quận Đống Đa... đã đứng ra lập hồ sơ giả, ký khống vào hồ sơ thu hồi thửa đất 163 phố Xã Đàn?

Hội đồng BT, HT&TĐC quận Đống Đa cho rằng: … Như vậy, có ghi thừa câu “và chủ sử dụng đất” vì GPMB tại đấy thực hiện theo quy định của điểm a, Khoản 2, Điều 53, Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND TP. Hà Nội về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn TP. Hà Nội. Trong đó có quy định “Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi thu hồi đất cố tình không hợp tác điều tra, xác minh, ký biên bản thì Tổ công tác phối hợp cùng UBND cấp xã và Chủ đầu tư lập biên bản báo cáo Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư cấp huyện. Đồng thời căn cứ vào hồ sơ quản lý nhà, đất hiện có để lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư…”.

Tuy nhiên, cách giải thích của Hội đồng BT, HT&TĐC là thiếu sự thuyết phục. Bởi, trong tất cả các hồ sơ thu hồi đất đều ghi rõ chủ hộ là Đỗ Đức Sơn.

Chính quyền đã xác định chủ hộ sai ngay từ đầu thì không thể dẫn đến câu chuyện “cố tình không hợp tác”. Ngoài việc kiểm tra hồ sơ thửa đất, cán bộ quận Đống Đa và phường Nam Đồng còn không hề đến khu đất để xem ai mới thực sự là chủ sử dụng thì làm gì có chuyện “không hợp tác”.

Phân tích về lỗi “đánh máy” của quận Đống Đa, Luật sư Nguyễn Văn Kiệm, Văn phòng Luật sư Phạm Sơn (thuộc Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng cách giải thích như vậy là “vô lý, hoang tưởng, thực tế không thể xảy ra”.

Bởi, tại Điều 53, Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND TP. Hà Nội ghi rõ thủ tục Kê khai và tổ chức điều tra hiện trạng, xác minh nội dung kê khai” như sau: “Trong thời gian không quá 07 ngày, kể từ ngày thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện và Tổ công tác theo quy định tại Điều 50 của bản quy định này, Chủ tịch UBND cấp xã và Tổ công tác tổ chức họp công khai với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản thuộc phạm vi dự án, phát tờ khai theo mẫu quy định chung và thực hiện kê khai.

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi thu hồi đất có trách nhiệm ký xác nhận rõ ngày, tháng, năm nhận được tờ khai để lưu hồ sơ giải phóng mặt bằng. Trường hợp người có đất trong phạm vi thu hồi đất vì lý do khách quan không dự họp được thì Tổ công tác phối hợp đại diện UBND cấp xã tổ chức phát và hướng dẫn tờ khai tại nơi cư trú của chủ sử dụng nhà, đất”. Như vậy, ngay trong giai đoạn này, chủ sử dụng phải biết nhà đất của mình có nằm trong dự án hay không, chính quyền cũng biết ai mới là chủ sử dụng đất thực sự. Vậy ai đã đứng ra "họp thay" cho chủ sử dụng đất?

Tiếp đến “trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc (đối với hộ gia đình, cá nhân); không quá 10 ngày làm việc (đối với tổ chức) kể từ ngày nhận được tờ khai, người bị thu hồi nhà, đất có trách nhiệm kê khai theo mẫu tờ khai và nộp tờ khai cho Tổ công tác hoặc bộ phận tiếp nhận hồ sơ theo quy chế một cửa của UBND cấp xã nơi có đất thuộc phạm vi dự án. Quá thời hạn trên, Tổ công tác phối hợp với UBND cấp xã và chủ đầu tư lập biên bản và lưu vào hồ sơ giải phóng mặt bằng”, vậy chủ sử dụng đất không biết việc thu hồi thì ai là người đã đứng ra “làm giả” các giấy tờ kê khai cho chủ sử dụng đất?

Tiếp sau “Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi thu hồi đất cố tình không hợp tác điều tra, xác minh, ký biên bản thì Tổ công tác phối hợp với UBND cấp xã và Chủ đầu tư lập biên bản báo cáo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và UBND cấp huyện; đồng thời căn cứ vào hồ sơ quản lý nhà, đất hiện có để lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư”, từ đầu đến cuối các giấy tờ hồ sơ thu hồi thửa đất của UBND quận Đống Đa đều xác định chủ sử dụng đất là ông Đỗ Đức Sơn, vậy ai là người “không hợp tác điều tra”? Cho nên, rõ ràng có sự mập mờ trong hồ sơ thu hồi đất của trường hợp này. Người dân nghi ngờ có việc làm giả hồ sơ, ký khống của cán bộ quận Đống Đa và phường Nam Đồng là hoàn toàn có cơ sở.

Trước sự việc có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng như trên, đề nghị UBND TP. Hà Nội sớm chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Duy Phong