Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny

18/05/2012 07:41
Nguyễn Thảo (Theo livejournal, Topwar)
(GDVN) - Sân bay Vostochny (tiếng Nga: Аэропорт Восточный) là một căn cứ không quân dành cho máy bay tiêm kích đánh chặn ở Kurst Oblast, Nga, 7 km về phía đông Kursk. Các máy bay ở đây thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng, vận hành và luôn được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 tại căn cứ không quân Kursk.
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 1
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 2
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 3
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 4
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 5
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 6
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 7
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 8
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 9
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 10
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 11
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 12
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 13
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 14
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 15
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 16
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 17
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 18
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 19
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 20
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 21
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 22
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 23
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 24
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 25
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 26
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 27
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 28
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 29
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 30
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 31
Cận cảnh tiêm kích đánh chặn MiG-29 của Nga tại sân bay Vostochny ảnh 32

Nguyễn Thảo (Theo livejournal, Topwar)