Cập nhật hình ảnh tập trận đổ bộ đánh đảo của quân đội Mỹ - Philippines

29/04/2012 16:16
Lê Mai (theo Mil)
(GDVN) - Cuối tháng 4/2012, hơn 4000 binh sỹ thuỷ quân lục chiến Mỹ và các đồng nghiệp Philippines đã tham gia vào một cuộc tập trận với kịch bản đổ bộ tại khu vực phía tây của Philippines. Hoạt động của quân đội Mỹ, Philippines diễn ra trong bối cảnh gần đây quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines đang rất căng thẳng liên quan đến tranh chấp chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham trên Biển Đông. Trung Quốc cho rằng tập trận của Manila với Washington là dấu hiệu của việc thực thi cam kết sẽ hiện diện nhiều hơn ở châu Á, Thái Bình Dương của người Mỹ.
Cập nhật hình ảnh tập trận đổ bộ đánh đảo của quân đội Mỹ - Philippines ảnh 1
Cập nhật hình ảnh tập trận đổ bộ đánh đảo của quân đội Mỹ - Philippines ảnh 2
Cập nhật hình ảnh tập trận đổ bộ đánh đảo của quân đội Mỹ - Philippines ảnh 3
Cập nhật hình ảnh tập trận đổ bộ đánh đảo của quân đội Mỹ - Philippines ảnh 4
Cập nhật hình ảnh tập trận đổ bộ đánh đảo của quân đội Mỹ - Philippines ảnh 5
Cập nhật hình ảnh tập trận đổ bộ đánh đảo của quân đội Mỹ - Philippines ảnh 6
Cập nhật hình ảnh tập trận đổ bộ đánh đảo của quân đội Mỹ - Philippines ảnh 7
Cập nhật hình ảnh tập trận đổ bộ đánh đảo của quân đội Mỹ - Philippines ảnh 8
Cập nhật hình ảnh tập trận đổ bộ đánh đảo của quân đội Mỹ - Philippines ảnh 9
Cập nhật hình ảnh tập trận đổ bộ đánh đảo của quân đội Mỹ - Philippines ảnh 10
Cập nhật hình ảnh tập trận đổ bộ đánh đảo của quân đội Mỹ - Philippines ảnh 11
Cập nhật hình ảnh tập trận đổ bộ đánh đảo của quân đội Mỹ - Philippines ảnh 12
Cập nhật hình ảnh tập trận đổ bộ đánh đảo của quân đội Mỹ - Philippines ảnh 13
Cập nhật hình ảnh tập trận đổ bộ đánh đảo của quân đội Mỹ - Philippines ảnh 14
Cập nhật hình ảnh tập trận đổ bộ đánh đảo của quân đội Mỹ - Philippines ảnh 15
Cập nhật hình ảnh tập trận đổ bộ đánh đảo của quân đội Mỹ - Philippines ảnh 16
Cập nhật hình ảnh tập trận đổ bộ đánh đảo của quân đội Mỹ - Philippines ảnh 17
Lê Mai (theo Mil)