Đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục Bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử

02/04/2020 10:04
Quế Chi
(GDVN) - Toàn ngành Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử trong thời gian cách ly xã hội.

Trong thời gian thực hiện việc cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, nhằm triển khai hiệu quả Chỉ thị này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặc biệt quan tâm tới việc chỉ đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các biện pháp về cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ, nhằm đảo bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Cụ thể, trong các ngày 31/3 và ngày 01/4, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 1061/BHXH-PC và 1068/BHXH-PC về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục Bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử ảnh 1
Toàn ngành Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố:

Thứ nhất, đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. 

Thứ hai, đối với việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận một cửa của cơ quan Bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020: bố trí công chức, viên chức trực giải quyết công việc với tinh thần phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp nhưng phải đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Thứ ba, đối với việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020, thống nhất với tổ chức bưu điện về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phù hợp với nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục Bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử ảnh 2
Chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4-5/2020 vào cùng một kỳ

Thứ tư, đối với các thủ tục hành chính của ngành Bảo hiểm xã hội thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện thì sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân địa phương. 

Sau ngày 15/4/2020, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của ngành Bảo hiểm xã hội, đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về áp dụng các giải pháp phòng chống dịch Covid-19.

Có thể nói, với giải pháp đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử, tổ chức, cá nhân không phải đi lại để thực hiện các giao dịch về Bảo hiểm xã hội, tránh được việc tiếp xúc xã hội trong thời gian Chính phủ đang khuyến nghị thực hiện cách ly xã hội.

Song song với việc thực hiện giao dịch điện tử, hiện Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ tối đa các tổ chức, cá nhân thông qua các hệ thống giao dịch trực tuyến của Bảo hiểm xã hội Việt Nam như: 

Trung tâm Dịch vụ khách hàng tại số hotline 19009068 (với khoảng 2.000-4.000 cuộc gọi mỗi ngày);

Cổng Thông tin điện tử; trang Fanpape trên mạng xã hội Facebook của Ngành có ứng dụng thử nghiệm trí tuệ nhân tạo (chatbot); 

Hệ thống tin nhắn tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Quế Chi