Đoàn Thị Đài Trang, TP.HCM, Đại học Dân lập Văn Lang (1318)

11/05/2012 08:40
(GDVN) - Đoàn Thị Đài Trang đến từ TP.HCM và hiện đang là sinh viên của Trường Đại học Dân lập Văn Lang >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Đoàn Thị Đài Trang, TP.HCM, Đại học Dân lập Văn Lang (1318) ảnh 1
Mình không có một thân hình lý tưởng, một gương mặt khả ái nhưng tự tin với những gì mình đang có... Một ngôi trường năng động, một gia đình thân thương, bạn bè dễ mến cùng công tác Đoàn Hôi, các chương trình event....
Đoàn Thị Đài Trang, TP.HCM, Đại học Dân lập Văn Lang (1318) ảnh 2
Tôi không bắt buộc phải chiến thắng,nhưng tôi bắt buộc phải chiến đấu đến cùng.Tôi không nhất thiết phải thành công,nhưng tôi phải nỗ lực hết sức mình!
Đoàn Thị Đài Trang, TP.HCM, Đại học Dân lập Văn Lang (1318) ảnh 3
Đoàn Thị Đài Trang, TP.HCM, Đại học Dân lập Văn Lang (1318) ảnh 4
Đoàn Thị Đài Trang, TP.HCM, Đại học Dân lập Văn Lang (1318) ảnh 5
Đoàn Thị Đài Trang, TP.HCM, Đại học Dân lập Văn Lang (1318) ảnh 6
Đoàn Thị Đài Trang, TP.HCM, Đại học Dân lập Văn Lang (1318) ảnh 7
Đoàn Thị Đài Trang, TP.HCM, Đại học Dân lập Văn Lang (1318) ảnh 8
Đoàn Thị Đài Trang, TP.HCM, Đại học Dân lập Văn Lang (1318) ảnh 9
Đoàn Thị Đài Trang, TP.HCM, Đại học Dân lập Văn Lang (1318) ảnh 10
Đoàn Thị Đài Trang, TP.HCM, Đại học Dân lập Văn Lang (1318) ảnh 11
Đoàn Thị Đài Trang, TP.HCM, Đại học Dân lập Văn Lang (1318) ảnh 12
Đoàn Thị Đài Trang, TP.HCM, Đại học Dân lập Văn Lang (1318) ảnh 13
Đoàn Thị Đài Trang, TP.HCM, Đại học Dân lập Văn Lang (1318) ảnh 14
Đoàn Thị Đài Trang, TP.HCM, Đại học Dân lập Văn Lang (1318) ảnh 15
Đoàn Thị Đài Trang, TP.HCM, Đại học Dân lập Văn Lang (1318) ảnh 16
Đoàn Thị Đài Trang, TP.HCM, Đại học Dân lập Văn Lang (1318) ảnh 17
Đoàn Thị Đài Trang, TP.HCM, Đại học Dân lập Văn Lang (1318) ảnh 18
Đoàn Thị Đài Trang, TP.HCM, Đại học Dân lập Văn Lang (1318) ảnh 19