Hải Phòng dự kiến miễn phí 100% học phí cho các bậc học từ năm 2020

22/10/2019 06:00
LÃ TIẾN
(GDVN) - Thành phố Hải Phòng sẽ dùng ngân sách hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc bổ túc theo mức học phí quy định.

Đây là nội dung quan trọng trong Dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở, trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông trên địa bàn Hải Phòng.

Dự thảo Nghị quyết này được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng, đang xin ý kiến nhân dân sau đó xem xét, tiếp thu và trình Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt.

Theo dự thảo Nghị quyết này, đối tượng hỗ trợ sẽ là trẻ em mầm non từ 6-72 tháng tuổi, học sinh bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc bổ túc cư trú và học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Điều kiện cư trú được xác định là các em có hộ khẩu hoặc đăng ký tạm trú, hoặc có xác nhận của cơ quan công an về việc sinh sống thực tế tại Hải Phòng.

Hải Phòng dự kiến miễn phí 100% học phí cho các bậc học từ năm 2020 ảnh 1
Thành phố Hải Phòng đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết hỗ trợ 100% học phí cho các bậc học (Ảnh: Lã Tiến)

Dự thảo Nghị quyết gồm 4 điều, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ 100% học phí cho các đối tượng trên theo mức học phí được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định.

Thời điểm thực hiện hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở sẽ thực hiện từ năm học 2020-2021;

Đối với học sinh trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông sẽ áp dụng hỗ trợ học phí từ năm học 2021-2022.

Mỗi năm, thành phố Hải Phòng sẽ hỗ trợ cho học sinh các bậc học 9 tháng học phí.

Theo dự thảo tờ trình Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng lập để trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, việc hỗ trợ học phí mà Hải Phòng đang xây dựng căn cứ các nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục đào tạo, trong đó khẳng định giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu.

Việc miễn giảm, hỗ trợ học phí cũng đã được luật hoá nhằm tạo điều kiện giúp đỡ cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập, góp phần thúc đẩy công bằng xã hội.

Hải Phòng dự kiến miễn phí 100% học phí cho các bậc học từ năm 2020 ảnh 2
Đến năm 2021, Hải Phòng sẽ miễn học phí cho học sinh ở các bậc học

Luật giáo dục năm 2019 có hiệu lực từ 1/7/2020 đã quy định “trẻ em mầm non và học sinh trung học cơ sở được miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy định”.

Chính sách miễn giảm, hỗ trợ học phí cũng là chính sách được ưu tiên hàng đầu về đầu tư cho giáo dục đã tạo nên hiệu ứng tốt đối với học sinh ở tất cả các địa phương, giúp học sinh thuộc các đối tượng bớt đi khó khăn, gánh nặng về kinh tế, có thêm động lực học tập tốt.

Hải Phòng đánh giá việc miễn giảm, hỗ trợ học phí cho con em nhân dân sinh sống và làm việc trên địa bàn được thành phố ưu tiên hàng đầu.

Việc làm này không chỉ là động lực cho học sinh học tập tốt mà còn tạo tâm lý ổn định cho nhân dân, góp phần giữ chân người tài, thu hút người lao động, tạo công bằng xã hội trong giáo dục và an sinh xã hội.

Nghị quyết này được thực hiện sẽ giúp người dân có thu nhập thấp, vùng khó khăn giảm bớt gánh nặng, mọi người dân được tiếp cận bình đẳng, thuận lợi với chất lượng ngày càng cao của dịch vụ công thiết yếu nhất là y tế và giáo dục.

Cơ chế riêng của Hải Phòng được đánh giá sẽ thúc đẩy nhu cầu học tập hoàn thành chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục.

LÃ TIẾN