Hải Phòng phát động Giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ IV

17/03/2022 15:40
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng phát động Giải Báo chí lần thứ IV với chủ đề: Chuyển đổi số-động lực phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

Tiếp nối thành công của Giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ III, sáng ngày 17/3, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị phát động Giải báo chí lần thứ IV với chủ đề: Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

Năm 2022, thành phố Hải Phòng lựa chọn chủ đề năm “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”.

Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng Chương trình hành động cụ thể và có những bước chuẩn bị tích cực về nguồn lực, nhân lực, vật lực để thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trên 3 nền tảng cốt lõi là: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Giải Báo chí "Vì một Hải Phòng phát triển" lần thứ IV có chủ đề: Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế, xã hội bền vững (Ảnh: Phạm Linh)

Giải Báo chí "Vì một Hải Phòng phát triển" lần thứ IV có chủ đề: Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế, xã hội bền vững (Ảnh: Phạm Linh)

Giải Báo chí lần thứ IV được tổ chức nhằm cổ vũ, khích lệ các nhà báo, phóng viên viết, sáng tác các tác phẩm báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội về quyết tâm của cả hệ thống chính trị thành phố.

Đồng thời, tạo sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp trong việc thực thi chính sách, pháp luật.

Thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với các hoạt động các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố.

Phản ánh sinh động mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động của hệ thống chính trị thành phố, động viên các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập bảo đảm hoàn thành thắng lợi các chương trình kinh tế - xã hội của thành phố.

Ông Lê Văn Kiên - Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Phạm Linh)

Ông Lê Văn Kiên - Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Phạm Linh)

Các tác phẩm báo chí tham dự xét trao giải là những tác phẩm được đăng, phát tính từ ngày 1/1/2022 đến ngày 30/11/2022. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 30/11/2022.

Hội đồng chấm giải xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí xuất sắc, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định trong Thể lệ để xét trao Giải.

Vòng sơ khảo tiến hành từ ngày 5/12/2022 đến ngày 10/12/2022, vòng chung khảo tiến hành từ ngày 10/12/2022 đến ngày 15/12/2022. Hội nghị tổng kết, công bố và trao giải dự kiến ngày 20/12/2022.

Cơ cấu giải thưởng năm 2022 gồm 19 Giải (2 Giải A, 3 Giải B, 4 Giải C và 10 Giải Khuyến khích).

Các tác giải, tác phẩm đoạt giải được tặng thưởng như sau: 2 Giải A: 20.000.000 đồng và Giấy chứng nhận; 3 Giải B: Mỗi giải 10.000.000 đồng và Giấy chứng nhận; 4 Giải C: Mỗi giải 5.000.000 đồng và Giấy chứng nhận; 10 Giải Khuyến khích: Mỗi giải 2.000.000 đồng và Giấy chứng nhận.

Phạm Linh