Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P38)

15/05/2012 07:00
Hải Sơn (Tổng hợp từ Internet)
(GDVN) - Có dịp đi, đến và trải nghiệm ở các tỉnh Tây Bắc, chắc hẳn chúng ta cũng không khó bắt gặp và ghi lại những hình ảnh rất thú vị về trẻ em ở đây...
Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P38) ảnh 1
Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P38) ảnh 2
Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P38) ảnh 3
Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P38) ảnh 4
Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P38) ảnh 5
Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P38) ảnh 6
Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P38) ảnh 7
Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P38) ảnh 8
Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P38) ảnh 9
Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P38) ảnh 10
Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P38) ảnh 11
Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P38) ảnh 12
Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P38) ảnh 13
Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P38) ảnh 14
Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P38) ảnh 15
Hải Sơn (Tổng hợp từ Internet)