Kim Thị Chúc Mai, TP.HCM, Đại học Thủy lợi (1648)

23/05/2012 11:00
(GDVN) - Kim Thị Chúc Mai đến từ TP.HCM và hiện đang là sinh viên của Trường Đại học Thủy lợi >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Kim Thị Chúc Mai, TP.HCM, Đại học Thủy lợi (1648) ảnh 1
Kim Thị Chúc Mai, TP.HCM, Đại học Thủy lợi (1648) ảnh 2
Kim Thị Chúc Mai, TP.HCM, Đại học Thủy lợi (1648) ảnh 3
Kim Thị Chúc Mai, TP.HCM, Đại học Thủy lợi (1648) ảnh 4
Kim Thị Chúc Mai, TP.HCM, Đại học Thủy lợi (1648) ảnh 5
Kim Thị Chúc Mai, TP.HCM, Đại học Thủy lợi (1648) ảnh 6
Kim Thị Chúc Mai, TP.HCM, Đại học Thủy lợi (1648) ảnh 7
Kim Thị Chúc Mai, TP.HCM, Đại học Thủy lợi (1648) ảnh 8
Kim Thị Chúc Mai, TP.HCM, Đại học Thủy lợi (1648) ảnh 9
Kim Thị Chúc Mai, TP.HCM, Đại học Thủy lợi (1648) ảnh 10
Kim Thị Chúc Mai, TP.HCM, Đại học Thủy lợi (1648) ảnh 11
Kim Thị Chúc Mai, TP.HCM, Đại học Thủy lợi (1648) ảnh 12
Kim Thị Chúc Mai, TP.HCM, Đại học Thủy lợi (1648) ảnh 13
Kim Thị Chúc Mai, TP.HCM, Đại học Thủy lợi (1648) ảnh 14
Kim Thị Chúc Mai, TP.HCM, Đại học Thủy lợi (1648) ảnh 15
Kim Thị Chúc Mai, TP.HCM, Đại học Thủy lợi (1648) ảnh 16